‘सी-२०’ परिषदेच्या कार्यक्रमात साधिकांना नृत्यात सहभागी होण्यापूर्वी शिकायला मिळालेली सूत्रे आणि नृत्याचा सराव करतांना आलेल्या अनुभूती

प्रार्थना करत असतांना मला सूक्ष्मातून क्षीरसागराच्या लाटांचा नाद ऐकू येऊ लागला आणि माझे मन शांत झाले. तिथे विष्णुतत्त्व जाणवू लागले.

‘परात्पर गुरु डॉ. आठवले स्वतःच्या कृतीतून साधकाला साधनेत कसे घडवतात ?’, याविषयीचा एक प्रसंग !

‘परात्पर गुरु डॉक्टर स्वतः ईश्वर आहेत. त्यांना वरील कृती करण्याची आवश्यकता आहे का ?’ तेव्हा माझ्या मनात विचार आला, ‘या सर्व कृती ते मला शिकवण्यासाठी करत आहेत.’

पू. शिवाजी वटकर (वय ७६ वर्षे) यांना ‘नागीण’ ही व्याधी झाल्यावर  उपचारांच्या वेळी जाणवलेली सूत्रे आणि गुरुकृपेने आलेली अनुभूती !

त्यांचे बोलणे, म्हणजे विष्णूचा अवतार असलेल्या आयुर्वेदाची देवता धन्वन्तरि हिचा अवमान होता; परंतु ते ऐकण्याच्या स्थितीत नसल्याने मी त्यांना काही बोलू शकलो नाही.

अधिकाचा असलेला हव्यास मनातून निघून गेल्यास अधिकचे दान केल्याने अपरिग्रह घडेल !

‘थोडा वेळ प्रत्येकाने असा विचार केला, ‘माझी गरज भागल्यानंतर अधिकाने मला अधिक देहसुखसाधने मिळतील; पण त्यामुळे कोण्यातरी गरजवंताला भुकेला ठेवून मी त्याच्यावर अन्यायच करत नाही का ?’ असे खरोखरच प्रत्येकाला आतून वाटले, तर अधिकाचा असलेला हव्यास मनातून निघून जाईल.

साधकांनो, ‘सेवेसाठी घेतलेले साहित्य सेवा झाल्यानंतर जागेवर ठेवणे’, ही साधना आहे !

साधकांनी सेवेसाठी लागणारे साहित्य सेवा पूर्ण झाल्यानंतर जागेवर ठेवल्यानंतरच त्यांची सेवा परिपूर्ण होते.

स्वत:च्या झोपेऐवजी इतरांचा विचार करणारे सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले !

‘मार्च २०२४ मध्ये सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले रहात असलेल्या खोलीच्या वरच्या मजल्यावर बांधकामाची दुरुस्तीची मोठा आवाज करणारी कामे चालू होती आणि
त्या काळात सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले यांना खूप थकवा असल्यामुळे त्यांचा दिवसाही विश्रांतीचा काळ अधिक होता तरी, त्यांनी ‘आता मी झोपत आहे. कामगारांना काम नंतर करण्यास सांगा’, असे सांगितले नाही. त्या आवाजातच ते झोपत होते.’

प्रगल्भ विचारांचे आणि परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांची शिकवण आचरणात आणणारे सनातनचे दुसरे बालसंत पू. वामन राजंदेकर (वय ५ वर्षे) !

पू. वामन राजंदेकर यांनी त्यांच्या आईला ‘सत्संगात परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्याशी नीट बोलता येण्यासाठी सराव करण्याच्या ऐवजी सतत नारायणांचे नामस्मरण केले, तर चालेल का ?’, असे विचारणे

प्रचारसेवा करतांना पुणे येथील श्रीमती माधवी चतुर्भुज यांनी गुरुसेवेतील अनुभवलेला आनंद !

‘माझ्या कंबरेचे शस्त्रकर्म झाले आहे, त्यामुळे माझी शारीरिक स्थिती चांगली नसतांनाही गुरुदेव सूक्ष्मातून माझ्या समवेत असल्यामुळे मला दुचाकी सहजतेने चालवता येते आणि दुचाकी वापरून मला प्रचारसेवेला जाता येते.

रामनाथी (गोवा) येथील सनातनच्या आश्रमात झालेल्या एका शिबिराला जातांना आणि जाऊन आल्यावर आग्रा येथील सौ. नीलम यादव यांना आलेल्या अनुभूती !

साधिका गोवा येथील सनातनच्या आश्रमात सेवेसाठी गेल्यामुळे तिच्या मालकांनी तिच्या अधिकोशातील खात्यात तिच्या नकळत १० सहस्र रुपये भरणे आणि हे पाहून साधिकेची भावजागृती होणे