आपत्काळात देवतेला कसे प्रसन्न करावे ?

वास्तुदेवतेला प्रसन्न केल्यामुळे घरात चांगली स्पंदने निर्माण होतात. ती स्पंदने देवतेचे तत्त्व आकर्षित करतात. मागील काही लेखांमध्ये आम्ही तुम्हाला वास्तूशी संबंधित काही सूत्रे सांगितली. या लेखात वास्तूमध्ये गोमाता असणे का आवश्यक आहे, हे सांगते.

आपत्काळात देवतेला कसे प्रसन्न करावे ?

ज्या घरात किंवा वास्तूमध्ये कोळीष्टके असतात, तेथे आध्यात्मिक त्रासाचे प्रमाण अधिक असते. कोळीष्टके एकप्रकारे अशुभच असतात. हा अंधविश्वास नाही, तर त्याच्यामागे वैज्ञानिक आणि धार्मिक कारण आहे. कोळीष्टके जर पुष्कळ दिवसांपासून राहिली, तर त्यात अनिष्ट शक्ती वास करू लागतात.

आपत्काळात देवतेला कसे प्रसन्न करावे ?

पू. तनुजा ठाकूर आमच्या घरून गेल्यावर एकदा रात्री मी त्या खोलीत झोपायला गेले होते. तेव्हा मला रात्रभर निराशा वाटत होती. मनात भविष्याविषयी उलटे-सुलट विचार येत होते. यावरून माझ्या लक्षात आले, ‘पू. दीदींनी जे सांगितले होते, ते किती सत्य होते !’

आपत्काळात देवतेला कसे प्रसन्न करावे ?

११ जून २०२२ या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात ‘असात्त्विक स्वरूपाची नक्षी आपल्या घरातील भिंतीवर नाही ना’, याविषयीचे सूत्र वाचले. आज त्या पुढचे सूत्र देत आहोत.

आपत्काळात देवतेला कसे प्रसन्न करावे ?

असात्त्विक स्वरूपाची नक्षी आपल्या घरातील भिंतींवर नाही ना, ते पहा ! जर असे केले असेल, तर ते काढून टाकावे; कारण अशा आकृतींमधून अनिष्ट स्पंदने येतात, ती मन आणि बुद्धी यांवर अनिष्ट परिणाम करतात.

आपत्काळात देवतेला कसे प्रसन्न करावे ?

आपली वास्तू जेवढी सात्त्विक असेल, तेवढे ते स्थान साधना करण्यासाठी तेवढेच पोषक ठरते आणि आपल्या घरात सुख-शांती अन् समृद्धी अधिक प्रमाणात नांदेल’, हे लक्षात ठेवून वास्तूला सात्त्विक ठेवण्याचा प्रयत्न करावा; म्हणून भिंतींना पारंपरिक रंगच द्यावेत.

आपत्काळात देवतेला कसे प्रसन्न करावे ?

‘जर तुमच्याकडे धन नसेल, तरीही तुम्ही साधना करा. त्यातून निर्माण होणाऱ्या सूक्ष्म स्पंदनांमुळे वास्तुदेवता तुमच्यावर प्रसन्न राहील.’

हिंदु राष्ट्राच्या स्थापनेमध्ये संप्रदायांचे योगदान आणि सांप्रदायिक एकतेचे महत्त्व !

१२ ते १८ जून २०२२ या कालावधीत रामनाथी, गोवा येथे होणाऱ्या ‘दशम अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशना’च्या निमित्ताने…

आपत्काळात देवतेला कसे प्रसन्न करावे ?

घराचे रंगकाम प्रत्येक वर्षी करणे आवश्यक आहे; कारण यामुळे केवळ स्थूल स्वच्छता होत नाही, तर सूक्ष्म स्वच्छतासुद्धा होते. हा दृष्टीकोन लक्षात ठेवून जर प्रत्येक वर्षी शक्य नसेल, तर किमान ३ वर्षांतून एकदा तरी घराचे रंगकाम अवश्य करावे.

आपत्काळात देवतेला कसे प्रसन्न करावे ?

सिमेंटने बनवलेल्या सर्व खोल्यांना शेण आणि माती यांच्या साहाय्याने रंगकाम करण्यात आले. आश्रमात गोशाळा असल्यामुळे रंग देण्याची ही पद्धत पुष्कळ स्वस्तात होते. असा रंग दिल्यानंतर येणारी स्पंदने सकारात्मक असून खोलीतही शीतलता जाणवते.