Madhavi Lata Inspects Burqa Identity : भाग्यनगर येथील भाजपच्या उमेदवार माधवी लता यांनी बुरखाधारी मुसलमान महिला मतदारांचे बुरखे काढून ओळखपत्र तपासले !

बुरख्यामागे कोण आहे ? हे तपासता येत नसल्याने याद्वारे बोगस मतदान होत असते. आता प्रत्यक्ष उमेदवार त्याची पडताळणी करत असेल, तर त्याला दोषी कसे ठरवणार ?