विद्यार्थ्यांनो, भ्रमणभाषच्या विळख्यातून सुटण्यासाठी श्री गणेशाचा नामजप करा ।

सध्याच्या विद्यार्थ्यांना आहे भ्रमणभाषचे पुष्कळ वेड । त्यामुळेच त्यांना जडले आहेत मानसिक विकार ।
असेच चालू राहिले, तर । भविष्यात त्यांना निश्चितपणे होणार गंभीर शारीरिक व्याधी ॥ १ ॥

कृपा करा सद्गुरु नाथा, हीच आर्त प्रार्थना ।

सद्गुरु राजेंद्र शिंदे (सद्गुरु दादा) वैद्यकीय उपचारांसाठी सोलापूरच्या सेवाकेंद्रात वास्तव्यास होते. तेव्हा त्यांनी आश्रमातील सर्व साधकांची व्यष्टी साधना चांगली होण्यासाठी पुष्कळ तळमळीने प्रयत्न केले.


Multi Language |Offline reading | PDF