कोरोना महामारीसम संकटी साधक आनंदी का हो दिसती ?

सनातन धर्म एकची शाश्‍वत धर्म, असे भगवंत सांगती ।
‘सनातन’नामे (टीप १) संस्था विश्‍वात धर्मप्रसार करिती ।

कलियुगी हिंदु राष्ट्र स्थापण्या परम पूज्यरूपे श्रीविष्णु अवतरले हो आता ।

त्रेतायुगी रामराज्य स्थापण्या श्रीरामाने अवतार धारण केला होता । द्वापरयुगी धर्मसंस्थापना करण्या श्रीकृष्णाने अवतारी लीला केल्या होत्या । कलियुगी हिंदु राष्ट्र स्थापण्या तुमच्यारूपी श्रीविष्णु अवतरले हो आता ।।

दैनिक ‘सनातन प्रभात’ बनला समाजासाठी पथदीप !

सनातन वैदिक धर्माच्या पुनर्जागराची, मशाल पेटूनी बनली विश्‍वदीप ।
हिंदु राष्ट्र साकार करण्या बनला, ‘सनातन प्रभात’ अग्रदीप ॥ १ ॥

सनातन प्रभात पत्रकारितेचा आदर्श मांडतो आणि हिंदु राष्ट्राकडे प्रयाण करतो !

‘आपण प्रतिदिन दैनिक ‘सनातन प्रभात’ वाचून त्यातील चैतन्य अनुभवतो आणि ज्ञानाचा आनंद लुटतो. दैनिक ‘सनातन प्रभात’चे महत्त्व आणि गुण विशद् करणारी ही काव्यसुमनांजली ज्ञानदान प्रदान करणारा आणि ज्ञानाचे स्रोत असणारा श्री गणेश अन् ज्ञानस्वरूप सरस्वतीमाता यांच्या चरणी कृतज्ञताभावाने अर्पण करत आहे.

तत्त्वनिष्ठतेची दिव्य मशाल घेणारे दैनिक ‘सनातन प्रभात’ ।

तत्त्वनिष्ठतेची दिव्य मशाल घेऊनी ।
२१ वर्षे चालू असे दैनिक ‘सनातन प्रभात’ ॥ १ ॥

वर्ष २००० मध्ये पू. (श्रीमती) सूरजकांता मेनराय यांच्या निरोप समारंभाच्या वेळी त्यांच्या सहकार्‍याने कवितेतून उलगडलेला त्यांचा ‘अध्यापिका’ ते ‘मुख्याध्यापिका’ असा प्रवास आणि कवितेचा भावार्थ !

पू. (श्रीमती) सूरजकांता मेनराय वर्ष २००० मध्ये केंद्रीय विद्यालय क्रमांक १, फरिदाबाद येथून ‘मुख्याध्यापिका’ म्हणून निवृत्त झाल्या. त्यांच्या निरोप समारंभाच्या वेळी त्यांच्या सहकार्‍याने कवितेच्या माध्यमातून त्यांच्या गुणांचे वर्णन करतांना त्यांचा ‘अध्यापिका’ ते ‘मुख्याध्यापिका’ असा प्रवास येथे कवितेत भावार्थासह उलगडला आहे.

देवा, या परिस्थितीला काय म्हणायचे ?

‘भारताच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीचा काळ आणि स्वातंत्र्योत्तर ५० वर्षांनंतरचा आताचा काळ यांची तुलना केल्यावर समाजाची झालेली दुरवस्था माझ्या लक्षात आली. तेव्हा मला देवाच्या कृपेने स्फुरलेली कविता पुढे देत आहे.

हिंदु राष्ट्राच्या उषःकालाचे गाऊ या यशोगान ।

कलियुगातील कलियुगी या दुष्ट ते माजले । अत्याचार आणि अनीतीचे राज्य पहा चालले ।
अधर्म वृत्तीने गाठला आहे आता उच्चांक । कारण होईल हे हिंदु राष्ट्र स्थापण्याचे हो ॥ १ ॥