बंदीगृहातील श्रीराम मुक्त होऊन रामराज्य येऊ दे !

रामजन्मभूमीच्या संदर्भात न्यायालयात सुनावणी चालू आहे. अद्यापही हा निर्णय प्रतीक्षेत असल्याने श्रीरामाच्या आठवणीने मन भरून आले. ‘अजूनही राम बंदीवान आहे’, असा मनात विचार आल्यावर देवाने प्रार्थनास्वरूप ओळी मनःपटलावर उमटवल्या.