नृत्याद्वारे आळवितो भगवंता । स्मरतो आम्हा तो आनंद कंददाता ॥

विशेषांकाच्या एका पानावर सिद्ध केलेले आकर्षक ʻहेडरʻ !