अमरावती येथे उच्च शिक्षण सहसंचालकास लाच स्वीकारतांना अटक !

अमरावती – सहयोगी प्राध्यापक या पदासाठी वेतन निश्चिती आणि प्रस्ताव संमत करणे, तसेच ‘सर्व्हिस बूक’वर नोंद करणे यांसाठी ३० सहस्र रुपयांची लाच घेतांना अमरावती विभागाचे उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. मुरलीधर वाडेकर यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने १ जुलै या दिवशी अटक केली आहे. या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे २९ जून या दिवशी तक्रार प्रविष्ट झाली होती. या प्रकरणातील उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. मुरलीधर वाडेकर यांच्या विरोधात गाडगेनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.