२ जून : शिवराज्‍याभिषेक दिन

विनम्र अभिवादन

आज शिवराज्‍याभिषेक दिन