टाळ मृदुंग आनंदे गर्जती । दिगंत करती श्रीमन्नारायणाची कीर्ती ॥

विशेषांकाच्या एका पानावर सिद्ध केलेले आकर्षक ʻहेडरʻ !