मनीची आर्तता श्रीचरणी अर्पू । श्रीमन्नारायणाचे संकीर्तन करू ॥

विशेषांकाच्या एका पानावर सिद्ध केलेले आकर्षक ʻहेडरʻ !