परिपूर्ण आणि भावपूर्ण सेवा करणार्‍या अन् परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्याप्रती अपार भाव असलेल्या देवद आश्रमातील कु. महानंदा पाटील !

देवद आश्रमातील कु. महानंदा पाटील यांनी ६१ टक्के आध्यात्मिक पातळी गाठली. त्यांच्याविषयी पू. (सौ.) आश्‍विनी पवार यांनी सांगितलेली गुणवैशिष्ट्ये येथे देत आहोत.

‘स्वतःत पालट करून गुरुचरणी जायचे आहे’, असा ध्यास असलेल्या कोथरूड (पुणे) येथील ६१ टक्के आध्यात्मिक पातळीच्या श्रीमती अनुराधा पेंडसे (वय ६६ वर्षे) !

श्रीमती अनुराधा पेंडसे यांनी ६१ टक्के आध्यात्मिक पातळी गाठल्याची आनंदवार्ता सद्गुरु (कु.) स्वाती खाडये यांनी ऑनलाईन सत्संगात सांगितली.

जीवन-मुक्त

‘याची देही, याची डोळा’ आपले मरण आणि जन्मही पाहून तेथे दुसरे काहीही न रहाता, स्वतःच शेष रहाणे, यालाच ‘जीवन-मुक्त’ म्हणतात.’ – प.प. भगवान श्रीधरस्वामी