परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या खोलीत आध्यात्मिक स्तरावरील उपायांसाठी ठेवलेल्या मेथ्यांवर (मेथीच्या बियांवर) झालेला परिणाम

संतांविषयी अद्वितीय संशोधन करणारे महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय

‘महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालया’ने ‘युनिव्हर्सल ऑरा स्कॅनर (यू.ए.एस्.)’ या उपकरणाद्वारे केलेली वैज्ञानिक चाचणी

‘परात्पर गुरु डॉ. आठवले हे हिंदु राष्ट्राच्या स्थापनेसाठी अविरतपणे कार्यरत आहेत. परात्पर गुरु डॉक्टरांच्या या महान समष्टी कार्यात अडथळे आणण्यासाठी मोठ्या वाईट शक्ती परात्पर गुरु डॉक्टरांवर सूक्ष्मातून आक्रमण करतात. सूक्ष्मातून चालू असलेला हा देवासुर लढा आता अंतिम टप्प्यात पोचला असल्याने वाईट शक्ती अतिशय त्वेषाने परात्पर गुरु डॉक्टरांवर आक्रमण करत आहेत. याचा परिणाम परात्पर गुरु डॉक्टरांच्या स्थूलदेहावर होऊन त्यांच्या शारीरिक त्रासांत वाढ झाली. परात्पर गुरु डॉक्टरांना होणारे त्रास दूर होऊन त्यांचे आरोग्य चांगले रहावे, यासाठी मार्च २०२१ मध्ये संतांनी परात्पर गुरु डॉक्टरांच्या खोलीतील खिडकीत काचेच्या पेल्यात मेथ्या (मेथीच्या बियांना ‘मेथ्या’ म्हणतात.) ठेवण्यास सांगितले. हा आध्यात्मिक स्तरावरील उपाय ३.३.२०२१ पासून १७.५.२०२१ पर्यंत करण्यात आला.

परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या खोलीत आध्यात्मिक उपायांसाठी ठेवलेल्या मेथ्यांवर होणारा परिणाम विज्ञानाद्वारे अभ्यासण्यासाठी ‘युनिव्हर्सल ऑरा स्कॅनर (यू.ए.एस्.)’ या उपकरणाद्वारे चाचणी करण्यात आली. या चाचणीतील निरीक्षणांचे विवेचन आणि अध्यात्मशास्त्रीय विश्लेषण पुढे दिले आहे.

यू.ए.एस्. उपकरणाद्वारे चाचणी करतांना श्री. रूपेश रेडकर

‘यू.ए.एस्.’ उपकरणाची ओळख

वाचकांना सूचना : जागेअभावी या लेखातील ‘यू.ए.एस्.’ उपकरणाची ओळख’, ‘उपकरणाद्वारे करावयाच्या चाचणीतील घटक आणि त्यांचे विवरण’, ‘घटकाची प्रभावळ मोजणे’, ‘परीक्षणाची पद्धत’ आणि ‘चाचणीमध्ये सारखेपणा येण्यासाठी घेतलेली दक्षता’ ही नेहमीची सूत्रे सनातन संस्थेच्या goo.gl/tBjGXa या लिंकवर दिली आहेत. या लिंकमधील काही अक्षरे कॅपिटल (Capital) आहेत.

सौ. मधुरा कर्वे

१. चाचणीतील निरीक्षणांचे विवेचन

परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या खोलीत उपायांसाठी ठेवलेल्या मेथ्या आणि तुलनेसाठी सर्वसाधारण मेथ्या यांची १८.५.२०२१ या दिवशी ‘यू.ए.एस्.’ उपकरणाद्वारे निरीक्षणे करण्यात आली.

१ अ. नकारात्मक आणि सकारात्मक ऊर्जेच्या संदर्भातील निरीक्षणांचे विश्लेषण – परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या खोलीत उपायांसाठी ठेवलेल्या मेथ्यांमध्ये पुष्कळ प्रमाणात नकारात्मक, तसेच सकारात्मक ऊर्जासुद्धा असणे : सर्वसाधारण मेथ्यांमध्ये नकारात्मक ऊर्जा काहीच नव्हती; पण परात्पर गुरु डॉक्टरांच्या खोलीत उपायांसाठी ठेवलेल्या मेथ्यांमध्ये मात्र पुष्कळ प्रमाणात नकारात्मक ऊर्जा आढळून आली. सर्वसाधारण मेथ्यांच्या तुलनेत परात्पर गुरु डॉक्टरांच्या खोलीत ठेवलेल्या मेथ्यांमध्ये पुष्कळ प्रमाणात सकारात्मक ऊर्जाही आढळून आली. हे पुढे दिलेल्या सारणीतून लक्षात येते.

२. चाचणीतील निरीक्षणांचे अध्यात्मशास्त्रीय विश्लेषण

२ अ. परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या खोलीत उपायांसाठी ठेवलेल्या मेथ्यांमध्ये पुष्कळ प्रमाणात नकारात्मक ऊर्जा आढळण्याचे कारण : मोठ्या वाईट शक्तींनी परात्पर गुरु डॉक्टरांवर सूक्ष्मातून केलेल्या आक्रमणांमुळे परात्पर गुरु डॉक्टरांच्या स्थूलदेहाभोवती नकारात्मक स्पंदनांचे आवरण आले. त्यामुळे परात्पर गुरु डॉक्टरांच्या शारीरिक त्रासांमध्ये वाढ झाली. ‘परात्पर गुरु डॉक्टरांच्या देहाभोवती आलेले नकारात्मक स्पंदनांचे आवरण दूर होऊन त्यांचे आरोग्य चांगले रहावे’, या उद्देशाने संतांनी मेथ्या त्यांच्या खोलीत ठेवण्यास सांगितले. या मेथ्या परात्पर गुरु डॉक्टरांच्या खोलीत ठेवल्यामुळे परात्पर गुरु डॉक्टरांच्या देहाभोवती असलेली नकारात्मक स्पंदने मेथ्यांमध्ये आकृष्ट झाली.

२ आ. परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या खोलीत उपायांसाठी ठेवलेल्या मेथ्यांमध्ये पुष्कळ प्रमाणात सकारात्मक ऊर्जासुद्धा आढळण्याचे कारण : परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या खोलीत उपायांसाठी ठेवलेल्या मेथ्यांमध्ये पुष्कळ प्रमाणात सकारात्मक ऊर्जासुद्धा आढळून आली. हे वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. याचे कारण हे की, परात्पर गुरु डॉक्टरांच्या देहाभोवतीचे नकारात्मक स्पंदनांचे आवरण न्यून होत गेल्याने त्यांच्याकडून प्रक्षेपित होणार्‍या चैतन्यामुळे मेथ्या सकारात्मक स्पंदनांनी भारित झाल्या.’

– सौ. मधुरा धनंजय कर्वे, महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय, गोवा. (१०.६.२०२१)

ई-मेल : [email protected]


परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या खोलीत मेथ्या ठेवल्यावर त्यांच्यामध्ये पुष्कळ प्रमाणात नकारात्मक आणि सकारात्मक अशा दोन्ही प्रकारच्या ऊर्जा जाणवण्यामागील आध्यात्मिक कार्यकारणभाव !

कु. मधुरा भोसले

१. परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या खोलीत मेथ्या ठेवल्याने सूक्ष्मातून घडलेली प्रक्रिया

‘परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्यामध्ये कार्यरत असणार्‍या विष्णुतत्त्वामुळे त्यांच्याकडून पृथ्वीवर हिंदु राष्ट्राची स्थापना करण्याचे महान अवतारी कार्य होत आहे. हे अवतारी कार्य करत असतांना त्यांच्याकडून सूक्ष्म स्तरावर पुष्कळ प्रमाणात ईश्वरी चैतन्य प्रक्षेपित होते. त्याचप्रमाणे ‘हे कार्य होऊ नये’, यासाठी पाताळातील मोठ्या वाईट शक्ती त्यांच्यावर सूक्ष्म स्तरावर आक्रमणेही करतात. अशा प्रकारे परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचा देह आणि त्यांची रहाती खोली ही दोन्ही स्थाने सूक्ष्म युद्धभूमी बनलेल्या आहेत. त्यामुळे ते किंवा त्यांची खोली यांच्या संपर्कात येणार्‍या घटकांवर सकारात्मक ऊर्जा आणि नकारात्मक ऊर्जा या दोन्ही प्रकारच्या ऊर्जांचा परिणाम होतो. हीच प्रक्रिया परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या खोलीत ठेवलेल्या मेथ्यांच्या संदर्भात घडलेली आहे. त्यामुळे मेथ्यांमध्ये दोन्ही प्रकारच्या ऊर्जा आढळल्या.

२. परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या खोलीत ठेवलेल्या मेथ्यांमध्ये पुष्कळ प्रमाणात नकारात्मक ऊर्जा आढळून येण्यामागील कार्यकारणभाव

मेथ्यांतून औषधी गुणांच्या गंधमय लहरींचे प्रक्षेपण होते. परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या खोलीत ठेवलेल्या मेथ्यांतून औषधी लहरींचे प्रक्षेपण होतांना त्यांच्याकडे खोलीतील स्पंदनेही काही प्रमाणात आकृष्ट झाली. परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्यावर पाताळातील वाईट शक्तींनी सूक्ष्मातून केलेल्या आक्रमणांमुळे त्यांनी परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्यावर प्रक्षेपित केलेली त्रासदायक शक्ती मेथ्यांमध्ये आकृष्ट झाली. त्यामुळे मेथ्यांमध्ये पुष्कळ प्रमाणात नकारात्मक ऊर्जा आढळून आली. मेथ्यांनी पुष्कळ प्रमाणात त्रासदायक शक्ती स्वत:कडे खेचून घेतल्यामुळे परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या देहाचे वाईट शक्तींमुळे वाढलेले तापमान काही प्रमाणात उणावले.

३. सर्वसाधारण मेथ्यांच्या तुलनेत परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या खोलीत ठेवलेल्या मेथ्यांमध्ये पुष्कळ प्रमाणात सकारात्मक ऊर्जा आढळून येण्यामागील कार्यकारणभाव

परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्याकडून प्रक्षेपित होणार्‍या सगुण-निर्गुण स्तरावरील चैतन्याचा परिणाम त्यांच्या खोलीतील वस्तू आणि व्यक्ती यांच्यावर होतो. परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या खोलीत ठेवलेल्या मेथ्यांमध्ये त्यांच्या खोलीतील सगुण-निर्गुण स्तरावरील चैतन्यलहरी आकृष्ट झाल्यामुळे त्यांच्यामध्ये पुष्कळ प्रमाणात सकारात्मक ऊर्जा आढळून आली. सर्वसाधारण मेथ्या मुळात सात्त्विक असतात. त्यांचा संपर्क चैतन्य लहरींशी न आल्यामुळे त्यांच्यामध्ये सकारात्मक ऊर्जा अल्प प्रमाणात आढळते. यावरून आपल्या लक्षात येते की, परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या खोलीत ठेवलेल्या वस्तूंवर खोलीतील स्पंदनांचा परिणाम होऊन त्यांच्यामध्ये पुष्कळ प्रमाणात सकारात्मक ऊर्जा आढळते आणि त्या सकारात्मक ऊर्जेने भारित होतात.’

– कु. मधुरा भोसले (सूक्ष्मातून मिळालेले ज्ञान), सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा. (१०.६.२०२१)

  • सूक्ष्म : व्यक्तीचे स्थूल म्हणजे प्रत्यक्ष दिसणारे अवयव नाक, कान, डोळे, जीभ आणि त्वचा ही पंचज्ञानेंद्रिये आहेत. ही पंचज्ञानेंद्रिये, मन आणि बुद्धी यांच्या पलीकडील म्हणजे सूक्ष्म. साधनेत प्रगती केलेल्या काही व्यक्तींना या सूक्ष्म संवेदना जाणवतात. या सूक्ष्माच्या ज्ञानाविषयी विविध धर्मग्रंथांत उल्लेख आहेत.
  • वाईट शक्ती : वातावरणात चांगल्या आणि वाईट शक्ती कार्यरत असतात. चांगल्या शक्ती चांगल्या कार्यासाठी मानवाला साहाय्य करतात, तर वाईट शक्ती त्याला त्रास देतात. पूर्वीच्या काळी ऋषिमुनींच्या यज्ञांत राक्षसांनी विघ्ने आणल्याच्या अनेक कथा वेद-पुराणांत आहेत. अथर्ववेदात अनेक ठिकाणी वाईट शक्ती, उदा. असुर, राक्षस, पिशाच तसेच करणी, भानामती यांचा प्रतिबंध करण्यासाठी मंत्र दिले आहेत. वाईट शक्तींच्या त्रासांच्या निवारणार्थ विविध आध्यात्मिक उपाय वेदादी धर्मग्रंथांत सांगितले आहेत.