कोटीश: प्रणाम !

गोवा येथील प.पू. महादेव हरि आपटे यांची आज पुण्यतिथी

प.पू. महादेव हरि आपटे

प.पू. ताई कर्वे (बदलापूर, ठाणे) यांची आज पुण्यतिथी

प.पू. लीलाताई कर्वे (बदलापूर, ठाणे)

मध्वाचार्य पुण्यतिथी