कोटीशः प्रणाम !

सनातन संस्थेचे श्रद्धास्थान प.पू. भक्तराज महाराज यांचे गुरु श्री अनंतानंद साईश (मोरटक्का, मध्यप्रदेश) यांचा प्रकटदिन (दिनांकानुसार)