कोटी कोटी प्रणाम !

मांगोरहिल, वास्को येथील श्री अय्यप्पा मंदिराचा आज वार्षिक उत्सव !