देवीला किती प्रदक्षिणा घालाव्यात ?

प्रतीकात्मक छायाचित्र

देवीला प्रदक्षिणा घालतांना विषम संख्येत म्हणजे १, ३, ५, ७ अशा संख्येत घालाव्यात. प्रत्येक प्रदक्षिणेनंतर देवीला नमस्कार करून मगच पुढची प्रदक्षिणा घालावी.

(संदर्भ : सनातनचा लघुग्रंथ ‘देवीपूजनाचे शास्त्र’)