श्रीसत्‌शक्ति (सौ.) बिंदा नीलेश सिंगबाळ यांनी साधकांना केलेले मार्गदर्शन !

‘काही जिल्ह्यांतून रामनाथी आश्रमात आलेल्या अध्यात्मप्रसाराची सेवा करणार्‍या काही साधकांशी २९.९.२०२३ या दिवशी श्रीसत्‌शक्ति (सौ.) बिंदा नीलेश सिंगबाळ यांनी अनौपचारिक संवाद साधला. त्या वेळी साधकांनी त्यांना विचारलेले प्रश्न आणि त्यांनी साधकांना दिलेली उत्तरे येथे दिली आहेत.

देवतेचे चित्र आणि श्री गुरूंचे छायािचत्र यांच्यामध्ये आध्यात्मिक दृष्टीकोनातून असलेला भेद !

देव असतो निर्गुण निराकार ।
गुरु असती सगुण साकार ।।

अयोध्या येथे श्रीरामाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा झाल्यानंतर रामनाथी आश्रमाच्या परिसरातील श्री सिद्धिविनायक मंदिरातील रामशिळेचे दर्शन घेतांना साधिकेला आलेल्या अनुभूती

मला रामशिळेवर नेहमी हनुमानाचा आकार दिसतो. मला त्या हनुमानाच्या आकाराच्या बाजूला श्रीरामाचे मुख दिसून ‘श्रीरामाने हनुमानाला छातीशी धरले आहे’, असे जाणवले.