सनातन-निर्मित सर्वांगस्पर्शी आध्यात्मिक ग्रंथसंपदा सर्व भारतीय आणि विदेशी भाषांमध्ये प्रकाशित व्हावी, यासाठी ग्रंथनिर्मितीच्या व्यापक सेवेत सहभागी व्हा !

विविध भारतीय भाषांचे आणि इंग्रजीचे ज्ञान असणारे साधक, वाचक अन् हितचिंतक यांना आध्यात्मिक ज्ञानदानाच्या कार्यात सहभागी होण्याची अमूल्य संधी !

ग्रंथनिर्मितीच्या सेवेप्रमाणेच कलाकृती, ध्वनीचित्रीकरण, तसेच नियतकालिक ‘सनातन प्रभात’ आदींसाठीही संकलनाची सेवा उपलब्ध आहे. स्वत:च्या आवडीनुसार साधक सेवेची निवड करू शकतात.

परात्पर गुरु डॉ. आठवले संकलित करत असलेल्या ग्रंथांपैकी ऑगस्ट २०२१ पर्यंत केवळ ३४५ हून अधिक ग्रंथ-लघुग्रंथ यांची निर्मिती झाली असून अन्य सुमारे ५ सहस्रांहून अधिक आध्यात्मिक ग्रंंथांच्या निर्मितीची प्रक्रिया अधिक वेगाने होण्यासाठी अनेकांच्या साहाय्याची आवश्यकता आहे. स्वत:ची आवड आणि क्षमता यांनुसार लिखाणाचे संकलन, संरचना आणि विविध भाषांत भाषांतर करणे इत्यादी ग्रंथनिर्मितीच्या कार्यात आपण हातभार लावू शकता.

१. अध्यात्मातील विविध विषयांची आवड असणार्‍या जिज्ञासूंना साधनेकडे वळवण्यासाठी उपयुक्त असलेल्या विविध विषयांवरील शेकडो ग्रंथांचे संकलन होणे शेष असणे

१ अ. आगामी ग्रंथांच्या लिखाणाचे संकलन शेष असणे : अजून संकलित होणे शेष असलेल्या ग्रंथांच्या लिखाणाच्या संगणकीय धारिका सिद्ध आहेत.

१ आ. सनातनच्या ग्रंथांचे महत्त्व : ‘वेद, उपनिषदे, पुराणे आदी धर्मग्रंथ गेली सहस्रो वर्षे मार्गदर्शन करत आहेत, तसेच सनातनचे ग्रंथ पुढे सहस्रो वर्षे मानवजातीला मार्गदर्शन करतील’, असा आशीर्वाद एका संतांनी दिला आहे.

२. ग्रंथनिर्मितीच्या कार्यात सहभागी होऊ इच्छिणार्‍यांसाठी उपलब्ध असलेल्या विविध सेवा

२ अ. लिखाणाचे संगणकीय टंकलेखन करणे, पडताळणे आणि संकलन करणे : संगणकावर टंकलेखन करणे आणि टंकलेखन केल्यावर ‘सर्व लिखाणाचे टंकलेखन व्यवस्थित झाले आहे का ?’, हे मूळ लिखाणावरून पडताळणे आणि लिखाणाचे संकलन करणे

२ अ १. आवश्यक कौशल्य : संगणकावर टंकलेखन करता येणे, तसेच मराठी, हिंदी किंवा इंग्रजी भाषांचे व्याकरण आणि शब्दरचना यांचे ज्ञान असणे

२ आ. लिखाणातील संस्कृत वचने, श्‍लोक आदी पडताळणे : ग्रंथांतील लिखाणात आलेले संस्कृत श्‍लोक, वचने आणि सुभाषिते पडताळणे; त्यांचा मूळ संदर्भ लिहिणे; त्यांचा अर्थ लिहिणे आदी सेवा यात अंतर्भूत आहेत. यासाठी साधकाला संस्कृत भाषेचे थोडेफार ज्ञान असणे आवश्यक आहे. संस्कृत भाषेचे थोडेफार ज्ञान नसल्यास तेवढे लिखाण सोडून इतर लिखाण अंतिम करणे.

२ इ. मराठी, तसेच अन्य भाषांतील ग्रंथांचे संकलन करणे

२ इ १. विविध सेवा

अ. ज्या विषयावरील ग्रंथ करणार, त्या विषयाच्या विविध सूत्रांच्या मथळ्यांवरून विषयाची अनुक्रमणिका सिद्ध करणे

आ. अनुक्रमणिकेनुसार लिखाण लावून त्या लिखाणाचे अंतिम संकलन करणे

इ. सर्वसाधारणपणे १०० पृष्ठांचा (५०० केबीचा) एक ग्रंथ होतो. लिखाणावरून ‘ग्रंथांची किती पृष्ठे होतात’, हे पहाणे आणि पृष्ठसंख्येचा अंदाज घेऊन ग्रंथाचे २, ३, … अशा भागांमध्ये ग्रंथाचे विभाजन करणे

ई. प्रत्येक भागाच्या अनुक्रमणिका आणि मनोगत सिद्ध करणे

उ. प्रत्येक भागाचे मुखपृष्ठ आणि मलपृष्ठ यांवरील लिखाण सिद्ध करणे

२ ई. विविध भाषांतील ग्रंथ आणि लघुग्रंथ यांची संगणकीय संरचना करणे, तसेच ग्रंथांत छापण्यासाठी सारण्या (टेबल) सिद्ध करणे : यासाठी ‘इन-डिझाईन’ या संगणकीय प्रणालीचे ज्ञान असावे.

२ उ. मराठी, हिंदी किंवा इंग्रजी भाषांतील ग्रंथांचे अन्य देशी-विदेशी भाषांत भाषांतर करणे : ही सेवा करण्यासाठी ‘आपण ज्या भाषेत भाषांतर करू इच्छिता’, त्या भाषेचे व्याकरणदृष्ट्या उचित ज्ञान असणे आवश्यक आहे. भाषेचे ज्ञान असेल; परंतु व्याकरणदृष्ट्या विशेष ज्ञान नसेल, तर त्यासंदर्भात प्रशिक्षण घ्यावे. संगणकीय ज्ञान (मराठीतील लिखाणाचे इंग्रजी भाषेत भाषांतर करण्याच्या सेवेसाठी MsWord आणि PDF या प्रणालींचे ज्ञान हवे.)

३. ग्रंथनिर्मितीच्या कार्यात सहभागी होण्यासाठी संपर्क करा !

वरील सर्व सेवांसाठी संगणकाचे जुजबी ज्ञान असणे, तसेच संगणकीय टंकलेखन करता येणे आवश्यक आहे. वर उल्लेखिलेल्या सेवा सनातनच्या आश्रमात राहून किंवा घरी राहूनही करता येतील. ग्रंथ-निर्मितीशी संबंधित सेवा शिकण्यासाठी इच्छुकांना सनातनच्या आश्रमात २-३ आठवडे रहाता येईल. पुढे आश्रमात राहून किंवा घरी राहूनही सेवा करता येतील.

या सेवा करू इच्छिणार्‍यांनी जिल्हासेवकांच्या माध्यमातून पुढील सारणीनुसार आपली माहिती सौ. भाग्यश्री सावंत यांच्या नावे [email protected] या संगणकीय पत्त्यावर अथवा पुढील टपाल पत्त्यावर पाठवावी.

टपालासाठी पत्ता : सौ. भाग्यश्री सावंत, द्वारा ‘सनातन आश्रम’, रामनाथी, फोंडा, गोवा. पिन – ४०३ ४०१

– (पू.) संदीप आळशी, सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा. (२६.५.२०२१)