अनेक रोगांचे माहेरघर चॉकलेट !

वैद्य सुविनय दामले

‘वृक्षवल्ली नव्हे, तर आता विषवल्ली आम्हा सोयरी ! आपल्या संस्कृतीमध्ये नसलेला चॉकलेट हा पदार्थ अनेक रोगांचे विशेषतः दातांच्या अनेक रोगांचे माहेरघर आहे. त्याहीपेक्षा शरिरावर महाभयंकर परिणाम होतो, तो त्यामध्ये वापरलेल्या सॅक्रिनचा ! सॅक्रिन हा पदार्थ ‘जागतिक आरोग्य संघटने’नेही आरोग्याला अपायकारक आणि घातक असल्याचे सांगितले आहे. सॅक्रिनमुळे कर्करोगही होऊ शकतो. आरोग्य चांगले ठेवायचे असेल, तर सॅक्रिनसारख्या पदार्थांपासून बनलेल्या चॉकलेटपासून लांबच राहिलेले बरे.’

– वैद्य सुविनय दामले