१२.५.२०१९ या दिवशी महर्षि मयन यांच्या आज्ञेने रामनाथी, गोवा येथील सनातनच्या आश्रमात झालेल्या विष्णुयागाचे ६१ टक्के आध्यात्मिक पातळी असलेल्या कु. मधुरा भोसले यांनी केलेले सूक्ष्म परीक्षण

‘परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या जन्मोत्सवानिमित्त महर्षि मयन यांनी सांगितल्याप्रमाणे १२.५.२०१९ या दिवशी श्रीसत्शक्ति (सौ.) बिंदा सिंगबाळ आणि श्रीचित्शक्ति (सौ.) अंजली गाडगीळ यांनी श्रीविष्णुयाग केला. या यागाचे देवाच्या कृपेने माझ्याकडून झालेले सूक्ष्म परीक्षण आणि मला आलेल्या अनुभूती येथे देत आहे.

परात्पर गुरु डॉ. जयंत आठवले यांनी त्यांच्या जन्मोत्सवाच्या दिवशी साधकांना ‘श्रीसत्यनारायण’रूपात दर्शन देणे, याचे एस्.एस्.आर्.एफ्.च्या साधिका सौ. योया वाले यांनी काढलेले सूक्ष्मचित्र आणि त्याचे विश्लेषण !

परात्पर गुरु डॉ. जयंत आठवले यांनी सनातनच्या साधकांना ‘श्रीसत्यनारायण’रूपात दर्शन दिले. एस्.एस्.आर्.एफ्.च्या साधिका सौ. योया वाले यांनी त्यांचे काढलेले सूक्ष्मचित्र आणि त्याचे विश्लेषण पुढे दिले आहे.

परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या जन्मोत्सवानिमित्त रामनाथी, गोवा येथील सनातनच्या आश्रमात झालेल्या ललितात्रिपुरसुंदरीदेवीच्या पूजेचे सूक्ष्म परीक्षण !

‘परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या जन्मोत्सवानिमित्त महर्षि मयन यांनी सांगितल्याप्रमाणे श्रीसत्शक्ति (सौ.) बिंदा सिंगबाळ आणि श्रीचित्शक्ति (सौ.) अंजली गाडगीळ यांनी ललितात्रिपुरसुंदरीदेवीसाठी लक्षकुंकुमार्चन केले.

‘परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या जन्मोत्सवानिमित्त सनातनच्या रामनाथी आश्रमात झालेल्या श्रीललितात्रिपुरसुंदरीदेवीच्या पूजेचे सूक्ष्म परीक्षण !

रामनाथी येथील सनातन आश्रमात श्रीसत्‌शक्ति (सौ.) बिंदा सिंगबाळ आणि श्रीचित्‌शक्‍ति (सौ.) अंजली गाडगीळ यांनी श्रीललितात्रिपुरसुंदरीदेवीची पूजा केली. या पूजेचे देवीच्या कृपेने माझ्याकडून झालेले सूक्ष्म परीक्षण येथे देत आहे.

परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या जन्मोत्सवानिमित्त रामनाथी येथील सनातनच्या आश्रमात झालेल्या श्रीसत्यनारायण पूजेचे सूक्ष्म परीक्षण !

‘परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले यांच्या जन्मोत्सवानिमित्त महर्षि मयन यांनी सांगितल्याप्रमाणे श्रीसत्शक्ति (सौ.) बिंदा सिंगबाळ आणि श्रीचित्शक्ति (सौ.) अंजली गाडगीळ यांनी ‘श्रीसत्यनारायणाची’ पूजा केली.

परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या खोलीतील दक्षिणेकडील भिंतींवर पडलेल्या डागांमध्ये झालेले बुद्धीअगम्य पालट आणि त्यांमागील अध्यात्मशास्त्र !

‘परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या खोलीतील भिंतींवर, तसेच लाद्यांवर पडलेल्या डागांची दिनांक ११ ते १३ मार्च २०२१ या कालावधीत छायाचित्रे काढण्यात आली. याच डागांची वर्ष २०१३ आणि वर्ष २०१८ मध्येही छायाचित्रे काढण्यात आली होती. या छायाचित्रांचा तुलनात्मक अभ्यास करता पुढील सूत्रे लक्षात आली.

परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या जन्मोत्सवानिमित्त १०.५.२०१९ या दिवशी महर्षि मयन यांच्या आज्ञेने सनातनच्या रामनाथी आश्रमात झालेल्या लघु गणहोमाचे सूक्ष्म परीक्षण !

‘परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या जन्मोत्सवानिमित्त महर्षी मयन यांनी सांगितल्याप्रमाणे १०.५.२०१९ या दिवशी श्रीसत्‌शक्‍ति (सौ.) बिंदा सिंगबाळ आणि श्रीचित्‌शक्‍ति (सौ.) अंजली गाडगीळ यांनी लघु गणहोम केला.

परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांनी वापरलेल्या उपनेत्राचा (चष्म्याचा) रंग पालटून पिवळसर छटा येणे आणि त्याला अष्टगंधाचा सुगंध येणे यांमागील अध्यात्मशास्त्र !

हिंदु राष्ट्राची स्थापना व्हावी, यासाठी परात्पर गुरु डॉ. आठवले गेल्या अनेक वर्षांपासून आध्यात्मिक स्तरावर प्रयत्न करत आहेत. त्यांच्याकडून सूक्ष्मातून होत असलेल्या या अद्वितीय कार्याचा स्थुलातील परिणाम त्यांच्या नियमित वापरात असलेल्या वस्तूंवर दिसून येतो. या लेखात कु. मधुरा भोसले यांनी केलेले सूक्ष्म-परीक्षण देत आहोत.

परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या खोलीत उत्तरेकडील भिंतींवर पडलेल्या डागांमध्ये झालेले बुद्धीअगम्य पालट आणि त्यांमागील अध्यात्मशास्त्र !

प्राचीन काळी ऋषिमुनी यज्ञयागादी विधी करत आणि महाबलाढ्य राक्षस त्यात विघ्ने आणत. ऋषिमुनींना जिवे मारत, तसेच गोमांसभक्षण करत. अशा प्रकारे प्रत्येक युगात देवासुर लढा निरंतर चालू असतो, तसाच तो कलियुगातही चालू आहे.

सप्तर्षींच्या आज्ञेप्रमाणे रामनाथी आश्रमात करण्यात आलेल्या ‘श्रीराम यागा’च्या संदर्भात केलेल्या चाचण्या आणि त्यांचे विश्‍लेषण

श्रीराम यागात अर्पण केलेल्या हविर्द्रव्यांच्या ‘युनिव्हर्सल ऑरा स्कॅनर (यू.ए.एस्.)’ चाचणी संदर्भात काही प्रश्‍न आणि त्यांची सूक्ष्म ज्ञानातून मिळालेली उत्तरे पुढे देत आहोत.