श्रीकालभैरवाच्या दंड स्थापना विधीचे कु. मधुरा भोसले यांनी केलेले सूक्ष्म-परीक्षण !

श्रीकालभैरवाचे पूजन चालू असतांना वातावरणात सगुण चैतन्य आणि शिवाची तारक-मारक संमिश्र शक्ती जाणवत होती.

चि. वामन राजंदेकर याच्या संस्कार विधीचे केलेले सूक्ष्म-परीक्षण !

‘विधी होत असतांना निर्गुण-सगुण चैतन्यामुळे सर्व दिशांमध्ये सूक्ष्मातून दैवी कण हवेत पसरत आहे’, असे दिसले. ‘ही विधीसाठी ईश्‍वराची संकल्पशक्ती कार्यरत असल्याची साक्ष आहे’, असे लक्षात आले.

सनातनच्या रामनाथी आश्रमात त्रिपुरारि पौर्णिमेला केलेल्या बाणलिंगाच्या पूजेचे सूक्ष्म-परीक्षण

‘१४.११.२०१६ या दिवशी त्रिपुरारि पौर्णिमेनिमित्त सनातनच्या रामनाथी येथील आश्रमात बाणलिंगाचे षोडशोपचार पूजन करण्यात आले. या पूजेचे केलेले सूक्ष्म-परीक्षण येथे देत आहे.

१.११.२०१८ या दिवशी सनातनच्या रामनाथी येथील आश्रमात झालेल्या भावसत्संगाचे कु. मधुरा भोसले यांनी केलेले सूक्ष्म परीक्षण !

‘१.११.२०१८ या दिवशी सनातनच्या रामनाथी येथील आश्रमात झालेल्या भावसत्संगात सद्गुरु (सौ.) बिंदा सिंगबाळ यांनी आश्रमातील ८ साधकांची आध्यात्मिक पातळी ६१ टक्के झाल्याचे घोषित केले. या भावसत्संगाचे आम्हाला सूक्ष्म परीक्षण करण्याची सेवा दिली होती. देवाच्या कृपेने माझ्याकडून झालेले सूक्ष्म परीक्षण येथे देत आहे.

प.पू. देवबाबा यांच्या आश्रमात गायक-साधिका सौ. सीमंतिनी बोर्डे यांच्या गायनाचे, तसेच प.पू. देवबाबा यांच्या आध्यात्मिक अवस्थांचे श्री. राम होनप यांनी केलेले सूक्ष्म-परीक्षण !

बर्‍याच जणांच्या मनात हा विचार येत असेल की, गेले ११ मास हे कार्यक्रम करण्याचा हेतू काय असू शकतो ? याचे उत्तर श्री. राम होनप यांनी १३ ऑक्टोबर या दिवशी झालेल्या कार्यक्रमाचे केलेले सूक्ष्म-परीक्षण यातून आपल्याला उलगडून दाखवले आहे.

कु. अंजली कानस्कर हिने सादर केलेल्या ‘तराना’ नृत्यप्रयोगाचा वाईट शक्तींचा तीव्र त्रास असणार्‍या साधकांवर झालेला परिणाम आणि कु. अंजलीची वैशिष्ट्ये

अंजलीने नृत्याला आरंभ केल्यावर तिच्या हालचालींमधून आणि ती करत असलेल्या नृत्यातील मुद्रांमधून सात्त्विक स्पंदनांचे प्रक्षेपण होऊ लागले. तिने नृत्यास आरंभ केल्यावर ‘सर्वत्र आनंदाची कारंजी उडत आहेत’, असे दृश्य दिसले आणि मन हलके झाले.

कु. शर्वरी कानस्कर हिने सादर केलेल्या नृत्याचा आध्यात्मिक त्रास नसलेल्या साधकांवर झालेला परिणाम

नृत्य करतांना शर्वरीच्या भोवती पांढर्‍या आणि लाल रंगांचे दैवी कण निर्माण होत होते. शर्वरीच्या मनात जेव्हा देवाचे स्मरण चालू होते, तेव्हा तिच्या भावामुळे वातावरणात सूक्ष्म निळ्या रंगाचे दैवी कण निर्माण होत होते. या दैवी कणांमुळे शर्वरीला ईश्‍वरी ऊर्जा प्राप्त होऊन तिचे वाईट शक्तींपासून रक्षण होत होते.

कु. शर्वरी कानस्कर हिने सादर केलेल्या नृत्याचा आध्यात्मिक त्रास असलेल्या साधकांवर झालेला परिणाम

डिस्कोमध्ये लोक पॉप गाण्यांवर वेगाने नाच करून धिंगाणा घालतात. त्याप्रमाणे पाताळांतील वाईट शक्ती पॉप गाण्यावर नाचून धिंगाणा घालत असल्याचे दृश्य मला दिसले.

कु. शर्वरी कानस्कर हिने सादर केलेल्या नृत्याचे श्री. राम होनप यांनी केलेले सूक्ष्म-परीक्षण !

शर्वरी नृत्य करतांना स्वतःभोवती गिरकी घ्यायची, त्या वेळी तिला अधिक आनंद मिळत होता आणि या आनंदाचे प्रक्षेपण वातावरणात होऊन वाईट शक्तींचा जोर न्यून होत होता.

यज्ञाच्या वेळी सद्गुरु (सौ.) बिंदा सिंगबाळ यांना स्वतःचे शरीर यज्ञकुंडाप्रमाणे आतून गरम आणि बाहेरून थंड वाटून त्यांची ही स्थिती यज्ञानंतर अनेक दिवस टिकून रहाण्यामागील आध्यात्मिक कारणमीमांसा

यज्ञाच्या माध्यमातून होणार्‍या शक्तीपातामुळे सद्गुरु (सौ.) बिंदा सिंगबाळ यांना स्वतःचे शरीर यज्ञकुंडाप्रमाणे आतून गरम वाटणे, तर समष्टीसाठी केल्या जाणार्‍या शक्ती प्रक्षेपणामुळे बाहेरून देह थंड वाटणे

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now