सनातनचे द्वितीय बालसंत पू. वामन राजंदेकर (वय ५ वर्षे) यांचे सूक्ष्मातील कार्य !

पू. वामन राजंदेकर

१. ‘वैश्विक हिंदु राष्ट्र महोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी सनातनचे द्वितीय बालसंत पू. वामन राजंदेकर (वय ५ वर्षे) काही खेळ न खेळता सलग ‘वैश्विक हिंदु राष्ट्र महोत्सवा’चे ऑनलाईन प्रसारण बघत होते.

२. दुसर्‍या दिवशी पू. वामन खेळण्यातील विविध प्राण्यांचे युद्ध लावण्याचे खेळ खेळत होते. या संदर्भात त्यांनी त्यांच्या आईला (सौ. मानसी राजंदेकर (आध्यात्मिक पातळी ६० टक्के, वय ४० वर्षे यांना)) सांगितले, ‘‘आज सूक्ष्मातील युद्धाची आवश्यकता आहे.’’

३. दुपारच्या वेळी ते चित्रीकरण करण्याचा खेळ खेळत होते. प्रत्यक्षात त्या वेळी महोत्सवात छायाचित्रे काढण्यात विविध अडचणी येत होत्या. यांतून ‘पू. वामन सूक्ष्मातून कार्य करून वैश्विक हिंदु राष्ट्र महोत्सवातील अडथळे न्यून करत आहेत’, असे मला जाणवले.’

– श्री. निषाद देशमुख (आध्यात्मिक पातळी ६३ टक्के, सूक्ष्मातून मिळालेले ज्ञान), सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा. (२६.६.२०२४)

  • सूक्ष्म : व्यक्तीचे स्थूल म्हणजे प्रत्यक्ष दिसणारे अवयव नाक, कान, डोळे, जीभ आणि त्वचा ही पंचज्ञानेंद्रिये आहेत. ही पंचज्ञानेंद्रिये, मन आणि बुद्धी यांच्या पलीकडील म्हणजे  ‘सूक्ष्म’. साधनेत प्रगती केेलेल्या काही व्यक्तींना या ‘सूक्ष्म’ संवेदना जाणवतात. या ‘सूक्ष्मा’च्या ज्ञानाविषयी विविध धर्मग्रंथांत उल्लेख आहेत.
  • सूक्ष्मातील दिसणे, ऐकू येणे इत्यादी (पंच सूक्ष्मज्ञानेंद्रियांनी ज्ञानप्राप्ती होणे) : काही साधकांची अंतर्दृष्टी जागृत होते, म्हणजे त्यांना डोळ्यांना न दिसणारे दिसते, तर काही जणांना सूक्ष्मातील नाद किंवा शब्द ऐकू येतात.
  • येथे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अनुभूती या ‘भाव तेथे देव’ या उक्तीनुसार साधकांच्या वैयक्तिक अनुभूती आहेत. त्या सरसकट सर्वांनाच येतील असे नाही. – संपादक