हिंदूंनो, मुसलमानांची रणनीती समजून घ्या आणि वेळीच जागे व्हा !

(सद्गुरु) श्री. राजेंद्र शिंदे

ज्या ‘मुसलमानांच्या दृष्टीने हिंदु ‘काफिर’ आहेत, त्या ‘हिंदूंचे धर्मांतर करणे किंवा त्यांना नष्ट करणे’, हेच त्यांचे उद्दिष्ट आहे, म्हणजेच ‘हिंदु’ मुसलमानांचे शत्रू आहेत. ‘शत्रू शत्रूवर कधीच प्रेम करत नाही. तो जेव्हा प्रेम करतो, तेव्हा ते षड्यंत्र असते.’

मुसलमान जेव्हा हिंदु मुलीवर प्रेम करतो, तेव्हा ‘ते प्रेम नसून कावेबाजपणे शत्रूला प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून त्याचा घात करणे’ असते. यालाच आपण ‘लव्ह जिहाद’ असे म्हणतो.

त्यामुळे हिंदूंनो, मुसलमानांची ही घातक रणनीती समजून घ्या आणि वेळीच जागे व्हा !’

– (सद्गुरु) राजेंद्र शिंदे (वय ६१ वर्षे), सनातन आश्रम, देवद, पनवेल. (२.६.२०२३)