हे थांबवण्यासाठी हिंदु राष्ट्रच हवे !

फलक प्रसिद्धीकरता

चेन्नई येथील सी.एस्.आय. मोनहन् गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल या शाळेच्या वसतीगृहातील हिंदु विद्यार्थिंनींवर ख्रिस्ती धर्म स्वीकारण्यासाठी छळ केला जात आहे, असे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाच्या पहाणीतून उघड झाले आहे.