बंद पडत चाललेल्या मातृभाषेतील प्राथमिक शाळा पुनश्च फुलवण्यास ‘विद्याभारती गोवा’ संघटना सिद्ध ! – प्रा. सुभाष वेलिंगकर

मातृभाषेतील शाळांना अवकळा आल्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या विधानावरील अभिप्राय !