साधिकेला ‘स्वतःमधील दोष आणि अहं यांची जाणीव झाल्यावर तिची झालेली स्थिती आणि तिने परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांना प्रार्थना केल्यावर त्यांनी सूक्ष्मातून केलेले मार्गदर्शन !

साधिकेला ‘स्वतःमधील स्वभावदोष आणि अहंचे पैलू’ यांची जाणीव झाल्यावर तिची स्थिती नकारात्मक होणे आणि तिने परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांना प्रार्थना केल्यावर त्यांनी सूक्ष्मातून केलेले मार्गदर्शन !

कु. सुप्रिया जठार

१. ‘स्वतःमधील स्वभावदोष आणि अहंचे पैलू’ यांची जाणीव झाल्यावर नकारात्मक विचारांमुळे रडू येणे

‘माझ्यामध्ये ‘हेवा वाटणे, स्पर्धा करणे आणि मत्सर वाटणे’ हे स्वभावदोष अन् अहंचे पैलू आहेत’, याची मला जेव्हा जाणीव झाली, तेव्हा माझ्या मनात स्वतःविषयी नकारात्मक विचार आले. ‘मी किती वाईट आहे आणि मी असे कोणते पाप केले असेल, ज्यामुळे माझ्या मनावर असे कुसंस्कार झाले ?’, असे वाटून मी रडू लागले.

२. परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांना प्रार्थना केल्यावर त्यांनी सूक्ष्मातून ‘एखादा आजार झाल्याचे कळल्यावर नकारात्मक विचार न करता तो आजार पूर्णपणे बरा होण्यासाठी उपचार करतात, त्याप्रमाणे मनाला झालेला आजार दूर होण्यासाठी स्वभावदोष आणि अहं यांच्या निर्मूलनासाठी प्रयत्न कर’, असे सांगणे

त्या वेळी मी परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांना प्रार्थना केली. तेव्हा परात्पर गुरुदेव सूक्ष्मातून मला म्हणाले, ‘‘एखाद्याला काही रोग होतो किंवा आजारपण येते, तेव्हा ती व्यक्ती असा विचार करत नाही की, ‘माझे शरीर किती दूषित आहे आणि मी काय पाप केले होते ?’ ती व्यक्ती असा विचार करते की, ‘अमुक अमुक रोग झाला आहे, तर कोणत्या आधुनिक वैद्यांना दाखवायचे ? कोणती औषधे घ्यायची ? मला बरे व्हायचे आहे.’

स्वभावदोष, म्हणजे मनाला झालेले रोग आहेत. त्यावर औषध घ्यायचे, म्हणजे स्वयंसूचना घेणे आणि शिक्षापद्धत अवलंबणे. ‘त्यातून बरे व्हायचे आहे’, याकडे लक्ष केंद्रित करायचे.’’

‘हे गुरुमाऊली, आपणच मला सकारात्मक केले आणि माझ्यात स्वभावदोष अन् अहं यांची निर्मूलन प्रक्रिया राबवण्याविषयी उत्साह निर्माण केला. मी आपल्या चरणी कृतज्ञ आहे. माझ्याकडून ही प्रक्रिया चिकाटीने आणि सातत्याने करून घ्या’, अशी आपल्या चरणी प्रार्थना आहे.’

– कु. सुप्रिया जठार, सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा. (३.१.२०२२)

  • सूक्ष्म : व्यक्तीचे स्थूल म्हणजे प्रत्यक्ष दिसणारे अवयव नाक, कान, डोळे, जीभ आणि त्वचा ही पंचज्ञानेंद्रिये आहेत. ही पंचज्ञानेंद्रिये, मन आणि बुद्धी यांच्या पलीकडील म्हणजे सूक्ष्म. साधनेत प्रगती केलेल्या काही व्यक्तींना या सूक्ष्म संवेदना जाणवतात. या सूक्ष्माच्या ज्ञानाविषयी विविध धर्मग्रंथांत उल्लेख आहेत.
  • सूक्ष्मातील दिसणे, ऐकू येणे इत्यादी (पंच सूक्ष्मज्ञानेंद्रियांनी ज्ञानप्राप्ती होणे) : काही साधकांची अंतर्दृष्टी जागृत होते, म्हणजे त्यांना डोळ्यांना न दिसणारे दिसते, तर काही जणांना सूक्ष्मातील नाद किंवा शब्द ऐकू येतात.
  • या लेखात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अनुभूती या भाव तेथे देव या उक्तीनुसार साधकांच्या वैयक्तिक अनुभूती आहेत. त्या सरसकट सर्वांनाच येतील असे नाही. – संपादक