हिंदूंनो, याचा वैध मार्गाने विरोध करा !

फलक प्रसिद्धीकरता

गोव्यातील हिंदूंवर इन्क्विझिशन (धर्मच्छळ) लादलेला फ्रान्सिस झेवियर याचे शालेय पाठ्यपुस्तकांमधून उदात्तीकरण चालू असल्याचे एका विद्यालयाच्या इयत्ता ६ वीच्या हिंदी परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नामुळे समोर आले आहे.