कोटी कोटी प्रणाम !

परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचा आज तिथीनुसार ७९ वा जन्मोत्सव

परात्पर गुरु डॉ. आठवले

कृतज्ञतेने जगणे व्हावे क्षणोक्षणी, अशी प्रार्थना गुरुदेवा तुमच्या चरणी !