दिवाळीतील श्री लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी श्री लक्ष्मीदेवीला अलंकार परिधान करतांना म्हणावयाचा श्‍लोक !

रत्नकंकणकेयूरकांचीकुण्डलनूपुरम् । मुक्ताहारं किरीटं च गृहाणाभरणानिमे ॥

अर्थ : हे देवी, रत्नजडित कंकणे, केयूर म्हणजे बाहूबंद (बाजूबंद), कांची (कमरपट्टा), कर्णभूषणे, पैंजण, मोत्यांचा हार, मुकुट आदी अलंकार तू धारण कर.