परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचे तेजस्वी विचार

परात्पर गुरु डॉ. आठवले

‘बुद्धीप्रामाण्यवाद्यांनो आणि विज्ञानवाद्यांनो, ‘वैज्ञानिकांना शोध लावण्याची बुद्धी कुणी दिली ?’, याचा कधी विचार केला आहे का ? ती बुद्धी ईश्‍वराने दिली आहे. असे असतांना ‘ईश्‍वर नाही’, असे कुणी खरा बुद्धीवान म्हणेल का ?’

– (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले