कोटी कोटी प्रणाम !

पाचवाडा, उसगाव येथील श्री आदिनाथ देवस्थानचा आज कालोत्सव !

श्री आदिनाथ देव

गुरु गोविंदसिंह यांची जयंती (नानकशाहीनुसार)