भारत हे हिंदु राष्ट्रच होते ! येथे सनातन धर्माची युगानुयुगांची दिव्य परंपरा आहे !

सविस्तर वृत्त वाचा – ♦ (म्हणे) ‘हिंदु राष्ट्राप्रमाणे मुसलमानही इस्लामी राष्ट्राची मागणी करू लागले तर . . ?’ – मौलाना तौकीर रझा https://sanatanprabhat.org/marathi/662014.html