(म्हणे) ‘दलित आणि मुसलमान एकत्र आले, तर ते भारतावर राज्य करू शकतात !’ – एम्.आय.एम्. नेते गुफरान