मध्यप्रदेशात कला शाखेच्या अभ्यासक्रमामध्ये रामचरितमानस, महाभारत, योग आदी शिकवले जाणार !