(म्हणे) ‘हिंदूंच्या कार्यक्रमाला अनुमती दिली, तर अशी स्थिती निर्माण करू की, सांभाळणे कठीण होईल !’