सर्वधर्मसमभावाच्या नावाखाली नवरात्रोत्सव मंडपामध्ये अजान