साधना सत्संगातील जिज्ञासूंना देवद, पनवेल येथील सनातनचा आश्रम आणि साधक यांच्याविषयी जाणवलेली सूत्रे !

‘२९.१.२०२४ या दिवशी मी देवद, पनवेल येथील सनातनच्या आश्रमात गेल्यावर मला जाणवलेली सूत्रे येथे दिली आहेत.

देवद, पनवेल येथील सनातनचा आश्रम

१. इतरांचा विचार करणारे साधक

मी सकाळी बसने पनवेल येथे पोचलो. तेव्हा आश्रमातील साधक बसस्थानकात माझ्या आधी येऊन थांबले होते. मला कुठलीही अडचण न येता नियोजित वेळेत आश्रमात पोचता आले.

 २. साधकांमध्ये नम्रता आणि भाव असणे

मी आश्रमात पोचल्यावर मला ‘पहिल्यांदाच आश्रमात आलो आहे’, असे वाटले नाही. आश्रमातील सर्व साधकांचे वागणे आणि बोलणे नम्र अन् भावपूर्ण आहे. साधकांमध्ये पुष्कळ जिव्हाळा आहे. ‘बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले ।’ (संत तुकाराम महाराज)  (स्वतःच्या बोलण्याप्रमाणे ज्याची कृतीही असते, त्याच्यासमोर नतमस्तक व्हावे.) ही उक्ती सनातनच्या आश्रमातील साधकांना शब्दशः लागू आहे.

३. आश्रम पहातांना आणि साधकांना भेटतांना मला चैतन्य जाणवत होते.

४. ‘प्रत्येक साधकामध्ये प.पू. गुरुदेवांचे (परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचे) गुण आले आहेत’, असे मला जाणवले.’

– श्री. विवेक ढेरे, कोथरूड, पुणे. (२९.२.२०२४)

  • सूक्ष्म : व्यक्तीचे स्थूल म्हणजे प्रत्यक्ष दिसणारे अवयव नाक, कान, डोळे, जीभ आणि त्वचा ही पंचज्ञानेंद्रिये आहेत. ही पंचज्ञानेंद्रिये, मन आणि बुद्धी यांच्या पलीकडील म्हणजे  ‘सूक्ष्म’. साधनेत प्रगती केलेल्या काही व्यक्तींना या ‘सूक्ष्म’ संवेदना जाणवतात. या ‘सूक्ष्मा’च्या ज्ञानाविषयी विविध धर्मग्रंथांत उल्लेख आहेत.
  • सूक्ष्मातील दिसणे, ऐकू येणे इत्यादी (पंच सूक्ष्मज्ञानेंद्रियांनी ज्ञानप्राप्ती होणे) : काही साधकांची अंतर्दृष्टी जागृत होते, म्हणजे त्यांना डोळ्यांना न दिसणारे दिसते, तर काही जणांना सूक्ष्मातील नाद किंवा शब्द ऐकू येतात.
  • येथे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अनुभूती या ‘भाव तेथे देव’ या उक्तीनुसार साधकांच्या वैयक्तिक अनुभूती आहेत. त्या सरसकट सर्वांनाच येतील असे नाही. – संपादक