गुरुपौर्णिमेला ३१ दिवस शिल्‍लक

गुरूंना अंतर्ज्ञानाने सर्वकाही समजते, या अनुभूतीमुळे शिष्‍य वाईट कृत्‍ये करणे बर्‍याचदा टाळतो !