गोहत्‍येविषयी केवळ बोलणारे बरेच आहेत ! 

‘गोहत्‍येविषयी बोलणारे बरेच आहेत, तरीही गोहत्‍येसाठी उघडउघड अनुज्ञप्‍ती दिली जात आहे. १०० कोटी हिंदूूंचा आवाज एक झाला, तर गोहत्‍याबंदी कायदा तात्‍काळ होईल.’

– महामंडलेश्‍वर डॉ. उमाकांतानंद सरस्‍वतीजी महाराज, संस्‍थापक, ‘शाश्‍वतम् फाऊंडेशन’