केंद्र सरकारनेच असा आदेश द्यावा !

फलक प्रसिद्धीकरता

उत्तरप्रदेश सरकारने कोरोना काळात गायींसाठी स्वतंत्र साहाय्य कक्ष स्थापन करण्याचा आदेश दिला आहे. गोशाळेत गायी आणि अन्य जनावरे यांसाठी सर्व आरोग्य सुविधा, ऑक्सिमीटर, थर्मल स्कॅनर यांची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.