आतंकवाद्यांना पाठीशी घालणे हा देशद्रोहच ! भारतातील मौलानांची ही मानसिकता देशाला धोकादायक !