समलैंगिकता आणि व्यभिचार यांना दंडनीय अपराधाच्या कक्षेत आणा ! – सैन्याची मागणी