१०० कोटी हिंदूंच्या देशात हिंदूंची ही स्थिती पालटणे आवश्यक !