भारताला हिंदु राष्ट्र बनवण्याच्या गोष्टी रा.स्व. संघाने करू नयेत ! – श्री अकाल तख्त साहिब