प्राप्तीकर खात्याकडून काँग्रेसच्या मुख्यालयातील लेखा विभागाला टाळे !