हनुमान जयंतीच्या दिवशी रामनाथी (गोवा) येथील सनातनच्या आश्रमातील श्री. संकेत भोवर यांना सूक्ष्मातून दिसलेले दृश्य !

श्री. संकेत भोवर

१. हनुमान जयंतीच्या दिवशी रामनाथी (गोवा) येथील सनातनच्या आश्रमातील मारुतिरायाच्या मूर्तीला प्रार्थना करणे

१ अ. साधकाने प्रार्थना करतांना डोळे मिटल्यावर त्याला ‘मारुतिराया खांद्यावर गदा घेऊन ‘राम राम’ म्हणत मंदिराभोवती प्रदक्षिणा घालत आहे’, असे दिसणे : ‘६.४.२०२३ या हनुमान जयंतीच्या दिवशी मी रामनाथी (गोवा) येथील सनातनच्या आश्रमातील मारुतिरायाच्या मूर्तीला प्रार्थना केली. मारुतिरायाने माझ्याकडून तळमळीने प्रार्थना करून घेतली. मी डोळे मिटल्यावर मला दिसले, ‘मारुतिराया गदा खांद्यावर घेऊन मंदिराच्या भोवती ‘राम राम’ म्हणत प्रदक्षिणा घालत आहे.’ त्याला पाहून माझा भाव जागृत झाला. मला हे दृश्य डोळ्यांसमोर सतत दिसत होते.

१ आ. भावजागृतीचा प्रयोग करतांना सूक्ष्मातून दिसलेले दृश्य : त्या वेळी मला भावजागृतीचा प्रयोग सुचला, ‘प.पू. गुरुदेव साक्षात् राम आहेत. मारुतिरायाप्रमाणे रामस्वरूप गुरुरायांना ‘राम राम’ म्हणत प्रदक्षिणा घालूया.’ मी त्याप्रमाणे केल्यावर माझा भाव आणखी जागृत झाला. तेव्हा मला सूक्ष्मातून दिसले, ‘मारुतिरायाही गुरुदेवांना माझ्या मागून प्रदक्षिणा घालत आहेत.’ त्यानंतर मी कृतज्ञता व्यक्त केली.’

– श्री. संकेत भोवर, सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा. (१५.४.२०२३)

  • सूक्ष्म : व्यक्तीचे स्थूल म्हणजे प्रत्यक्ष दिसणारे अवयव नाक, कान, डोळे, जीभ आणि त्वचा ही पंचज्ञानेंद्रिये आहेत. ही पंचज्ञानेंद्रिये, मन आणि बुद्धी यांच्या पलीकडील म्हणजे ‘सूक्ष्म’. साधनेत प्रगती केलेल्या काही व्यक्तींना या ‘सूक्ष्म’ संवेदना जाणवतात. या ‘सूक्ष्मा’च्या ज्ञानाविषयी विविध धर्मग्रंथांत उल्लेख आहेत.
  • सूक्ष्मातील दिसणे, ऐकू येणे इत्यादी (पंच सूक्ष्मज्ञानेंद्रियांनी ज्ञानप्राप्ती होणे) : काही साधकांची अंतर्दृष्टी जागृत होते, म्हणजे त्यांना डोळ्यांना न दिसणारे दिसते, तर काही जणांना सूक्ष्मातील नाद किंवा शब्द ऐकू येतात.
  • येथे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अनुभूती या ‘भाव तेथे देव’ या उक्तीनुसार साधकांच्या वैयक्तिक अनुभूती आहेत. त्या सरसकट सर्वांनाच येतील असे नाही. – संपादक