सर्वधर्मसमभाववाले आता कुठे आहेत ?

फलक प्रसिद्धीकरता

मुसलमानेतर ज्‍यात ख्रिस्‍ती, ज्‍यू आणि अन्‍य नास्‍तिक सहभागी आहेत, ते अल्लाचे शत्रू आहेत. ते अल्लाचे शत्रू असल्‍याने ते तुमचेही शत्रू आहेत, अशा प्रकारची द्वेषपूर्ण विधाने कॅनडातील इमाम शेख युनूस कथराडा याने केली आहेत.