अशी पद्धत संपूर्ण भारतात हवी !

फलक प्रसिद्धीकरता

लक्ष्मणपुरी (उत्तरप्रदेश) येथील अमीनाबाद इंटर कॉलेजमध्ये लहान मुलांना इंग्रजी वर्णमाला शिकवण्यासाठी ‘ए’ फॉर अर्जुन, ‘बी’ फॉर बलराम असे शिकवण्यात येत आहे.