२१ ऑक्टोबर : जगद्गुरु नरेंद्राचार्यजी महाराज जन्मोत्सव, रत्नागिरी

कोटी कोटी प्रणाम !

जगद्गुरु नरेंद्राचार्यजी महाराज जन्मोत्सव (दिनांकानुसार), रत्नागिरी

जगद्गुरु नरेंद्राचार्यजी महाराज