गुरुपौर्णिमेला २ दिवस शिल्लक

चंदनाप्रमाणे गुरु प्रभुकार्यासाठी स्वत:ला झिजवून जगात सुगंध पसरवतात.