काश्मिरी हिंदूंवरील अत्याचारांसाठी काश्मिरी मुसलमानांनी त्यांची हात जोडून क्षमा मागितली पाहिजे !