(म्हणे) ‘मुसलमानांना संपवण्याचा प्रयत्न झाला, तर आम्ही लढा देऊ !’ धर्मांध अभिनेते नसीरुद्दीन शाह यांचे विषारी फुत्कार !